Soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel

Zastupování a poradenství při uplatňování škod
z povinného ručení motorových vozidel

Náš soudní znalec provede u autonehody prohlídku a fotodokumentaci havarovaného vozidla - nyní již nemusíte na pojišťovnu.

Soudní znalec u autonehody stanoví a navrhne nejvhodnější postup likvidace pojistné události ve prospěch klienta. V případě potřeby vyhotoví znalecký posudek včetně zprostředkování právního poradenství.

Provádíme

 • Znalecký posudek pro stanovení výše majetkové újmy vzniklé dopravní nehodou na Vašem vozidle, popř. z jiných důvodů.
 • Ocenění Vašeho vozidla v případě prodeje či koupě vozu, dědictví, převodu vozidla z osobního majetku do podnikání či naopak apod.
 • Komplexní řešení pojistných událostí.
 • Zastupování a poradenství při uplatňování škod z povinného ručení motorových vozidel.
 • Provádíme kalkulaci dle systému AUDAPAD, AUDATEX.
 • Bezplatné zapůjčení náhradního vozidla.
 • Nahlášení pojistné události příslušné pojišťovně.
 • Provedení prohlídky vozidla.
 • Stanovení vhodného postupu likvidace.
 • Vyřízení veškeré související administrativy.
 • Zajištění opravy vozidla.
 • Výpočet skutečné škody v souladu s občanským zákoníkem.
 • V případě potřeby vyhotovení znaleckého posudku.
 • Zprostředkování právního poradenství.
 • Zajištění odprodeje poškozeného vozidla.

Mám zájem o vyhotovení znaleckého posudku.Znalecká kancelář RPS Czech, s.r.o. zajišťuje také likvidace škody na zdraví, případně škody vzniklé usmrcením. Uplatnění těchto nároků probíhá i v tomto případě prostřednictvím našich právních zástupců specializujících se na danou problematiku.

Poškozený má při dopravní nehodě, vedle věcné škody, rovněž nárok na náhradu škody na zdraví, která mu byla způsobena vlivem nezaviněné dopravní nehody. Zejména se jedná o tyto případy:

 • Odškodnění bolestného.
 • Odškodnění ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé následky).
 • Vyrovnání ztráty na výdělku a náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s léčením.
 • V případě usmrcení osoby, mají pozůstalí nárok na jednorázové odškodnění.
 • Náhradu nákladů spojených s pohřbem.
 • Peněžitý důchod těm, kdo byli na zemřelého odkázáni výživou.

Pokud jste tedy při dopravní nehodě utrpěli škodu na zdraví, neváhejte se na nás obrátit.

Radim Pavlas, soudní znalec, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, dne 26.9.2002.


Naši smluvní partneři pro Vás